XUPWUP.NL
Login
Or create an account

B/FR:Gebande personen behouden hun trustworthy tag en avatar [WONTFIX]

0 Posted 17 February 2012 20:32
User avatar
00T00
Global Mod.
Posts: 1051

hoezo zit die titel aan de char limit
1 Posted 18 February 2012 10:23
User avatar
Rick Hendricksen
Administrator
Posts: 2269
Wat is B/FR?
2 Posted 18 February 2012 15:29
User avatar
00T00
Global Mod.
Posts: 1051
Quoting: Post 1
Wat is B/FR?

bug/feature request
3 Posted 18 February 2012 15:30
User avatar
00T00
Global Mod.
Posts: 1051
Quoting: Post 2
Quoting: Post 1
Wat is B/FR?

bug/feature request

daarom staat het in het bug/feature request channel
© Rick Hendricksen